USA-Alaszka: Isten ajándéka a világosság — Felolvasás a 11. 18. szombati adakozáshoz

2023.11.17

 ApCsel 13:47 „Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: ’Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.’ ”

VIDEÓ

Sammy az ágya szélén ült, figyelte az alaszkai sarki fényeket. Hangos kopogás jelezte, hogy szülei részeg barátai megérkeztek. Szíve hevesebben vert, befogta a füleit, hogy valahogy megpróbálja a szomszéd szoba hangjait elhessegetni magától. Hamarosan egyre hangosabb lett a nappali szobában a zaj. Székeket húzgáltak a padlón, ököl csattant a másik fején. Sammy már nem bírta tovább. Valami bátorság ragadta magával. Ma este ezt nem viselem el! Döntött. Innen elmegyek! Felkapta a kabátját, csizmáját és átkeveredett az embereken, kiviharzott az ajtón.

A jeges levegő belehasított az arcába, szorosabbra fogta kabátját és elindult a piszkos utcán. Hova menjek? – gondolkodott. Az utcán lejjebb az egyik ház verandáján, egy lámpa égett. Emlékezett, hogy egy új bibliamunkás költözött oda. Hallotta, hogy gyerekek részére nyitották meg a házat, hogy játékokat játszanak és bibliai történeteket meséljenek. Gyerekek nevetése hallatszott ki a hideg utcára.

Azon morfondírozott, hogy megálljon vagy menjen tovább. Lassú léptekkel közeledett az ajtó felé, bekopogott és hátra lépett, ha netán szaladni kell. Kinyílt az ajtó és egy mosolygós asszony hívta őt beljebb. Sammy belépett és egy pokrócra telepedett le, egy fiú mellé. A történetet hallgatva, Sam arra gondolt, ebben a házban egy más világ van, ahol nem tör rá a félelem. A napkeleti bölcsek történetét hallgatta. Később, amikor már ment hazafelé, arra gondolt, hogy a napkeleti bölcsek egy csillagot követtek, és megtalálták a Messiást, ő meg egy lámpást, ahol egyszerűen gyerek maradhatott és biztonságban volt.

Azok az emberek, akik a sarkvidéki Alaszkában élnek, drog és alkohol légkörben találják magukat, és itt a legmagasabb az öngyilkossági arány Amerikában. Sammy az egyik kisfiú, akiknek az életét megváltoztatta a bibliamunkások szolgálata ebben a távoli, sarkvidéki faluban. Isten hívta el ezeket a sarkvidéki misszionáriusokat, hogy ezen a sötét vidéken Jézus fényét képviseljék.

Rendszeres adományainkkal ezt az alaszkai gyermekszolgálatot is támogatjuk, ahol Jézus üzenetével igyekszünk elérni családokat. (Az alaszkai távoli települések nem közelíthetőek meg utakon vagy kompok segítségével.) Tandi Perkins az igazgatója az Északi Sarki Missziónak Alaszkában.