Mekkora áldozatot hozol? — Felolvasás a 11. 11. szombati adakozáshoz

2023.11.03

 5Mózes 16:17 „Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől az Úrtól, aki adja azt neked.”

VIDEÓ

Ha megmenthetnéd valaki életét, de kockáztatnád a magadét, akkor megtennéd? Ha ez a valaki, egy idegen volna, kockáztatnád a saját életedet? Ha valaki életében egy napra vagy egy hétre változást tudnál előidézni, feladnál valamit akár egy napra vagy egy hétre? A kedvenc ételedet? Egy pár új cipőt? Egy napi keresetet? Gondold végig, valaki kedvéért, akit nem is ismersz, mit tudnál nélkülözni, hogy az a valaki megismerhesse Jézust?

Most arról az adakozásról beszélünk, ami a rendszerestől különbözik. Ha mondjuk párezer forintot tudunk adakozni, akkor egy kis könyvecskét lehet abból juttatni valakinek, aki a saját nyelvén olvashat Jézusról. Ha ennél azért többet, akkor talán egészséges életmód programot tudunk ebből fedezni. Ha talán egy napi keresetedet tudod felajánlani, akkor lehet, hogy egy Globál Missziós úttörőt tudunk költségeiben támogatni, aki egy olyan városban tud Jézusról beszélni, ahol nem is hallottak még róla. De bár mekkora összeg is legyen, azt fel tudjuk használni üzenetünk képviselésére. Elég azt is látni, hogy adakozásod eredményével az új földön szembesülhetsz.

Te döntöd el, mi lesz a rendkívüli adományod. Magadban tisztázd le tizededet, adományodat és a különleges adományodat. Imában döntsd el. Isten segíteni fog neked ebben. Bízzál Isten vezetésében és gondviselésében. Van abban izgalmas és szép, hogy egyházunk rendszerén keresztül, olyannak tudunk segíteni, akivel csak az új földön fogunk találkozni. Jézus rád is, és minden egyes emberre oda tud figyelni, gondoskodni tud rólunk. Jézus mindannyiunkért meghalt.

Ha hirtelen nem állsz készen a rendkívüli adakozásra, akkor a tizedborítékod üres sorára csak ráírod, hogy „Éves adakozás” és így adod be a borítékot.

Zsidókhoz 13:16-ban azt írja Pál, hogy Isten gyönyörködik az adományokban. Kérjük az Urat, hogy sokszorosan áldja meg adományainkat és a missziómunkát a világ országaiban.