Hapy Hands - Felolvasás a 05.27. szombati adakozáshoz

2023.06.13

Dánia: Vidám kezek boltja  Máté 24:14. „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”

Már több mint 30 éve, hogy a Globális Misszió elindult útjára, hogy ennek segítségével Jézus hírét vigyük el azokra a területekre, ahol szinte nem hallottak róla. Emberek milliói jöttek Krisztushoz, és gyülekezetek ezreit alapítottuk a korábban el nem ért területeken. A kezdeményezésnek köszönhetően egyházunk létszáma megháromszorozódott azokon a területeken, ahol 30 évvel korábban, szinte alig voltak tagjaink.

Azonban van még egy nagy kihívásunk – elérni a városokat is. Az elmúlt években, milliók hagyták el vidéki otthonaikat és kerestek megfelelőbb életkörülményeket a városokban. Hogyan tudjuk megszólítani Isten szeretetével a városban élő tömegeket? Több mint 100 évvel ezelőtt Ellen G. White azt fogalmazta meg feladatként: „Többet kell tennünk, mint eddig, annak érdekében, hogy elérjük a városokban élőket. . . kis befolyási központokat kell alapítanunk.” (Counsels on Health, p. 481) Máshol ezt írja: „Nem várhatunk arra, hogy emberek jöjjenek hozzánk; ott kell megkeresnünk őket, ahol vannak. . . Tömegek vannak, akiket sohasem fogunk elérni az evangéliummal, hacsak nem megyünk oda hozzájuk.” (Christ’s Object Lessons, p. 229)

Ennek érdekében befolyási központokat szerveztünk, hogy az emberekhez oda tudjuk vinni Jézus üzenetét. Ezek közül sok központ arra szakosodott, hogy egészséges életmódról oktasson, vagy délutáni oktatásokat tartson, nyelveket tanítson, vagy akár hajléktalanok tisztálkodását biztosítsa.

Dániában, az egyik koppenhágai központnak, komoly befolyása van. Sok európai nagyvároshoz hasonlóan, az emberek nem igazán vallásosak. A város központjában van egy second-hand (használt áruk) boltja, aminek a neve: Vidám kezek. A használt cikkeket árusító boltok népszerűek a nagyvárosokban. De ez a bolt többet is kínál, mint csak minőségi használt árukat. Barátságokat lehet kötni és lelki dolgokról lehet beszélgetni azokkal, akik belépnek az ajtón. A falon bibliaversek olvashatók, amire lehet utalni a beszélgetések során, és a vásárlók olyan kérdéseket tehetnek fel, amit egy lelkésznek nem akarnak feltenni. Olyan városban, ahol a vallás nem népszerű a Vidám kezek önkéntesei közel kerülnek az emberekhez, elnyerik a bizalmukat és elvezethetik őket Jézushoz – amit mindannyian szeretnénk tenni. Ezeket a szolgálatokat is támogathatjuk adományainkon keresztül. Ezek a találkozások az örökkévalóságra nézve is megváltoztathatják az emberek gondolkodását.