26. Felelősen az anyagi javakkal – Felolvasás a 06. 29. szombati adakozáshoz

2024.06.27

 A Hetednapi Adventista Egyházat, mint prófétai mozgalmat Isten hívta életre, hogy a bibliai tanításokat állítsa helyre és segítse az embereket felkészülni Jézus második eljövetelére.

VIDEÓ Lejátszás

Nyilvánvaló, hogy az egyház misszióját úgy tudja betölteni, ha – a föld 212 országában a 235-ből, – jól szervezett keretek közt, fegyelmezetten kezeli pénzügyi forrásait.

Egy szigorú könyvelési rendszer információkat szolgáltat a különböző alapokról és támogatja az egyház missziómunkáját. Ugyanakkor, egy határozott revíziós rendszer átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosít, ellenőrizve, hogy az alapokat a szabályzók szerint használták-e fel. Jelentéseket ad az intézmények pénzügyi működéséről.

Ahhoz, hogy kifejlesszünk egy elszámoltatható és átlátható rendszert, az nem csak a pénztárosok és revizorok feladata. Hatékonysága attól is függ, hogy tizedeinket és adományainkat helyesen könyveljük-e le.

Nyugtához nem csak jogunk van, de kötelességünk is, hogy elvárjuk.

Világos, hogy akkor kaphatunk nyugtát tizedeink, adományaink után, ha azonosítjuk magunkat. Akár papír alapon tesszük, akár digitálisan adjuk vissza tizedeinket, adjuk adományainkat. Ezért használunk tizedborítékot gyülekezeteinkben.

Amennyiben borítékot használsz, vagy az elektronikus módot használod, legyél tisztában [1] az adományozási lehetőségekkel, világosan jelezd [2] mennyi a tized, mennyi az adomány, tudjad, hogy [3] adományod arányos mértékben lesz elosztva a helyi gyülekezeted, a területed és a nemzetközi célok között, ahogy Jézus adott erre útmutatást ApCsel 1:8-ban.

Ez az elosztás automatikusan történik, akkor, amikor nem céladományt adsz egyházunknak, ahogy ezt az Összevont Adakozási Terv gyakorolja.

Sok esetben a kötetlen adományozási forma elfogadhatónak látszik, azonban a revizorok csak akkor tudják hatékonyan végezni a munkájukat, ha a korábban említett módon adod be adományodat.

Például, ha anonim formában akarod beadni tizededet az Úrnak gyülekezetünkben, akkor tudnod kell, hogy a pénztáros valószínűleg adományként tudja csak lekönyvelni azt. Következésképpen, nem tudja tizeded betölteni az Isten által elrendelt célját.

Ez a magyarázat aláhúzza a tizedboríték használatának fontosságát, ha szeretnél egy nyugtát kapni tizededről, adományodról. Amikor kézhez kaptad a nyugtát, érdemes megnézni, hogy az általad jelzett összeg szándékod szerint lett-e lekönyvelve.

Egyházunk Krisztus teste, Ő a feje annak, és az egyházban mindennek a megfelelő rendben kell történnie. Tiszteljük Krisztust pénzügyi rendszerünkben is.

Helyezzük Istent az első helyre és magunkat egy kicsit hátrébb.