25. A csatorna mindig legyen szabad — Felolvasás a 06. 22. szombati adakozáshoz

2024.06.17

2021. március 23-án az Ever Given nevezetű 400 m hosszú teherhajó elakadt a Szuez-Csatorna partjában, így megakadályozta a többi szállítóhajót, hogy keresztül menjenek rajta.

VIDEÓ Lejátszás

Ennek a balesetnek komoly következményei lettek, mivel a tengeri kereskedelmi hajózás tíz százaléka ezen a csatornán bonyolódik le.

Mintegy 420 szállítóhajó, 26 milliótonnányi áruval, napokra le kellett álljon. A veszteség meghaladta a $38.4 milliárd, órában számolva, ez kb. $400 millió óránként.

Hasonló probléma keletkezhet, amikor hitetlenség vagy bizalmatlanság miatt az adományrendszerünk akad el. Más esetekben, azért akadozik Isten munkája, mert jószándékú emberek, akik szeretik Isten munkáját, a saját érdekeltségükben álló projektekre adakozzák teljes adományaikat. Így, nem szándékosan, de hasonlóan fontos, vagy talán még fontosabb projekteket gátolnak az egyház világszéles misszióstervében.

1865 december 25-én, Ellen G. White egy látomásban látta, hogy az egészségügyi munka a jelenvaló igazság jobb keze. (1T, 553.1).

Azt is látta, hogy az adventisták olyan intézményeket kell felállítsanak, amelyekben a „betegeket kezelhetik, és ugyanakkor megtaníthatják őket, hogyan viseljenek gondot magukra, hogyan előzzék meg betegségeiket.” (1T, 553.1).

Egy komoly kampány után, szegény és gazdag egyháztagok hatalmas összeget gyűjtöttek össze, hogy elindíthassák a Battle Creek-i egészségügyi intézetet.

Legnagyobb meglepetésükre, Ellen White figyelmeztette őket, hogy legjobb szándékuk ellenére, de célt tévesztettek. Arra mutatott rá, hogy adománycsatornáikat elzárják ezzel a tervükkel. De hogyan? Majd elmagyarázta, hogy arra is figyelniük kell, hogy „ne akadályozzák feladataiknak más ágazatait, amelyek pontosan ugyan olyan fontosak, mint most ez”. (1T 559.2).

Abban az esetben, ha az emberek minden adományukat csak egy sajátos célra adják, amik szívükhöz közel áll, akkor korlátozzák adományaik hatását, és magukat fosztják meg attól, hogy annyit tehessenek, amennyit tehettek volna egyébként. (1T 559.2).

Azért azt jelentette ki, hogy „minden lelkesítő felhívás ellenére, ami elhangzott testvéreink felé … figyelmeztetnem kell titeket, hogy ne fosszátok meg a munkának többi ágait.” (1T 559.2).

Ez a figyelmeztetés azon az alapelven nyugszik, hogy Isten munkája, minden területen, egyenlő támogatást kell kapjon, hogy biztosítsuk az arányos növekedést minden ágazatban.

Hasonlatként, megemlíthetjük testünk táplálását. Ha megfelelő táplálékot kap, minden része arányosan növekszik.

Ezt az alapelvet követve – ami megfelel az ApCsel 1:8 parancsának – az Adventista Egyház megszavazta 2002-ben az Összevont Adakozási Tervet. Ez a terv azt irányozza elő, hogy minden olyan adomány, amelyet nem céladományként adakoznak gyülekezeteinkben, egyenlő mértékben legyen szétosztva, helyi, körzeti és nemzetközi szempontból. Támogatva Isten munkáját minden ágazatában.

Amikor szétosztjuk adományainkat, ne blokkoljuk le csatornáinkat, hanem minden missziós munkaterületre, egyenlő arányban juttassuk el adományainkat.

Helyezzük Istent az első helyre és magunkat egy kicsit hátrébb!