22. Az egész világon — Felolvasás a 06. 01. szombati adakozáshoz

2024.05.31

Dániel könyvének 8. fejezete egy jelentős prófétai kijelentést tartalmaz, ezt úgy ismerjük, mint a 2 300 este és reggel próféciát. Ez az időszakasz 1844-ben ért véget.

VIDEÓ Lejátszás

 Amikor ez a prófétai időszak kezdett lejárni, és az emberek tanulmányozták Dániel és Jelenések könyvének prófétai kijelentéseit, nagy vallási ébredés támadt.

Különböző vallási csoportok intenzíven kutatták Jézus második eljöveteléről szóló prófétai kijelentéseket, 1844-re vonatkoztatva, William Miller vezetésével. Hatalmas lelkesedéssel terjesztették az erre vonatkozó információikat gyülekezeteikben. De miután ezt a hitet elvetették, kezdték kizárni a Milleritákat egyházaikból.

Mivel Jézus nem jött vissza a meghirdetett időben, egy kisebb csoport kitartóan folytatta a Biblia tanulmányozását. További, a keresztény fősodor által elutasított vagy elfeledett bibliai tanításokat tártak fel, mint a mennyei szentély tanát, Isten törvényének örökérvényét és a szombatot.

Amint létszámban is növekedtek, felismerték, hogy Isten munkájának előbbre vitelében, milyen fontos az egyházszervezet. Így 1863 május 20 és 24 között megszervezték a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciáját. A jelenések könyvéből azt is megértették, hogy Jézus elvárja tőlük, hogy a felismert tanításokat mind szélesebb körben kell hirdessék, minden nép, törzs és nemzetek felé.

Ez az értelmezés vezette az adventistákat a gyülekezetekre épülő egyházi rendszer elvetésére. Ez a szervezeti felállás jellemezte a többi keresztény közösségeket. Első látásra, ez az egyházi rendszer nagyon vonzónak tűnik.

Ez a rendszer, nagy függetlenséget kínál egy helyi gyülekezetnek, önállóságot minden gyülekezetnek, szervezeti, teológiai és pénzügyi szempontból is.

A bibliai próféciák tanulmányozása által, az adventista úttörők megértették, hogy Jézus misszióparancsa magasabb szintű szervezettséget igényel, egymás iránti bizalmat és engedelmességet.

A Biblia tanulmányozása elvezette őket arra, hogy az u. n. képviseleti rendszert fogadják el, melyben minden gyülekezet egyenlő tanrendszerben, tervezésben és végrehajtásban.

A képviseleti rendszer, pénzügyi rendszere is egységes és méltányos alapon osztja szét az anyagiakat. Azt is felismerték, hogy a Szentlélek vezetése azt eredményezi, hogy az emberi erőfeszítéseket és a pénzügyeket is összehangolja. Így többet tudnak tenni, gyorsabban és közösen messzebbre érnek el, hogy így az egyész bolygót, és gyorsabban foghassák át.

Az Adventista Egyház ezzel az elkötelezettséggel tudta elérni, hogy szervezetten jelen legyen, bolygónk 235 országából 212-ben, és 401 nyelven és dialektusban tudja képviselni tanítását.

Istenbe vetett bizalommal mondhatjuk, hogy ez a prófétai nemzet, adományaival, méltányosan egyenlő mértékkel támogatja a misszió munkáját, a helyi gyülekezeteket és a nemzetközi missziós igényeket is.

A Generál Konferencia által javasolt Összevont Adakozási Terv azt javasolja, hogy adakozásaink teljes összegének 50-60%-a támogassa a helyi gyülekezet missziós költségeit. 20-30%-át fordítsuk területi és uniós missziós kiadásokra, és a megmaradt 20%-át fordítsuk a Világ Missziós Alapra (vagy Világ Költségvetésre), biztosítva a méltányos és egyenlő növekedés lehetőségét.

Gyakoroljuk ezt ezen a héten is. Helyezzük Istent az első helyre és magunkat egy kicsit hátrébb.